ROOSTER CHAT

24/7 beschikbaar
OMS biedt sinds kort ook berichtenverkeer aan via een 2e chat: LD.
Je kunt ook in beide werken.

MINIMUM EIS
Je wordt geacht minimaal 15 uur per week in te roosteren en die uren ook echt aanwezig te zijn en bezig te zijn met je werk. Bovendien dien je minimaal 251 berichten per week te verwerken.
Je bent freelancer, als freelancer heb je een opdracht, neem je de baan aan dan neem je ook de opdracht aan. Hou jij je niet aan die opdracht, dan zal het bedrijf je account sluiten en zonder melding van jouw kant dat je niet kunt werken, zal dit bedrijf dit dan ook echt doen. Kun je op enig moment niet werken (ziek, vakantie, tentamens), neem dan altijd vooraf (vakantie, tentamens) of anders onmiddellijk (ziekte) contact op met het bedrijf. Kom nooit achteraf met smoesjes of richting einde van de week met 'ik ga mijn target niet halen want'. Dat wordt ook niet geaccepteerd als jij bij een bakker werkt, de overheid, in een kledingwinkel of bij welke baan dan ook.
Belangrijk: heb je in een week minder dan 251 berichten of ben je er niet voor je ingeroosterde uren en heb je je niet afgemeld, dan wordt je account automatisch omgezet in een vrije inlog account. Heb je minder dan 100 berichten verwerkt en heb je je niet afgemeld, dan wordt je account gesloten en de berichten worden niet uitbetaald. Heb je je wel afgemeld en minder dan 100 berichten, dan worden je berichten niet uitbetaald maar behoud je wel je roosterinlog.

KWALITEIT EN REGELS
Uiteraard wordt er van je verwacht dat je goed werk levert, je aan de regels houdt en je de taal waarin je werkt fatsoenlijk beheerst. De regels kunnen op specifieke onderdelen wel van bedrijf tot bedrijf verschillen, maar de basisprincipes zijn altijd gelijk. Voor de algemene regels (ook handig om even door te nemen voor je een test gaat maken) check de pagina 'Regels' in het menu 'INFO'.

Staffel op weekbasis (ma-zo)

Verdiensten per bericht:

0 - 49 berichten

-------

wordt niet uitbetaald

50 - 99 berichten


9 eurocent

100 - 250 berichten


12 eurocent

251- 500 berichten


15 eurocent

501 - 750 berichten


16 eurocent

751 - 1000 berichten


17 eurocent

1001 - 1250 berichten


18 eurocent

1251 - 1500 berichten


19 eurocent

2501 of meer berichten


20 eurocent

De OMS chat heeft geen aparte pokes
Note: In tegenstelling tot voorheen geven ze geen dubbele logins meer uit dus je krijgt of de ene chat of de andere

Weekend bonus: ja, 1 cent per bericht
Avond bonus: nee
Maandelijkse bonus: nee

BETALING
Uitbetalende instantie: IBAN via LAMR.
Periode: Maandelijks.
Voor IBAN/EU rekeningen (geldt ook voor e-bank rekeningen) vanaf 100 euro.
Aangezien de statistieken worden aangeleverd op weekbasis, betekent uitbetaling per maand in dit geval per 4 of per 5 weken al naar gelang de maand.
Invoice: wekelijks.

Minimum uitbetaling indien je stopt met het werk: 25 euro voor IBAN/EU rekeningen. Voor alle overige landen/rekeningen is dit afhankelijk van het totaal van de bankkosten per land. Als de kosten hoger z ijn dan je tegoed, heeft uitbetalen uiteraard geen zin.
Voor algemene vragen over bankzaken en kosten, check onze informatie pagina's in het menu 'INFO'.