INFORMATIE OVER WOW

World Online Work! BV (WOW) werkt uitsluitend samen met gevestigde en betrouwbare partijen.
We zijn een hiring agency, géén studio en we werven uitsluitend freelancers in opdracht van derden.
We doen dit alleen op individuele basis en werken dus niet met agents, tussenpersonen, studio's en dergelijke.
Indien u sollicteert op een baan die vermeld staat op onze site en wordt aangenomen, dan bent u dus niet in dienst van WOW, tenzij uitdrukkelijk is vermeld dat het om een betrekking gaat bij WOW zelf.
Wij verstrekken dus ook geen werkgeversverklaringen (tenzij u in dienst bent bij WOW zelf).
WOW heeft geen aandelen in- en is geen eigenaar of mede-eigenaar van enig bedrijf dat via onze site banen aanbiedt of van gebruikte software door- of van licencies voor deze software van enig bedrijf dat via onze site banen aanbiedt.
Alle gebruikte afbeeldingen op deze website zijn afkomstig van zogeheten free license websites en free of use. Indien u het eigendomsrecht bezit van een van deze afbeeldingen en onverhoopt mocht blijken dat een afbeelding toch niet of niet langer license free is, gelieve dan per direct met ons contact op te nemen zodat wij de afbeelding direct kunnen verwijderen en vervangen.